Detaylar


bilgera yazılım

Focus On Sales size ne kazandırır?

Focus On Sales, satış ve dağıtım organizasyonlarınızın iş ve veri akış mekaniklerini mobil platforma taşır. Böylece yürüttüğünüz operasyonlara “lokasyon bağımsız gerçek mobilite” altyapı sayesinde daha etkin ve verimli şekilde odaklanırsınız.

Web tabanlı mimari

• İnternet erişimi olan her lokasyondan tüm tanımlama, kontrol, yönetim ve raporlama işlemlerinizi güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirirsiniz.
• Ek bir kuruluma gerek kalmadan sistemi dilediğiniz ortamda kullanırsınız.

Platforma fotoğraf ve video ekleme olanağı

• Gerçekleştirilen tüm ziyaretlerde fotoğraf ve video çekilebilir, bilgileri mobil uygulama tarafından merkeze aktararak raporlama sisteminde takip edebilirsiniz.
• Fotoğraf ve video işlemlerini ve aktarımları email, ftp gibi ek bir platforma gereksinim duymadan senkronizasyon sistemiyle yaparsınız.

Sahaya anlık müdahale

• Web tabanlı program üzerinden kampanyalarınızı anlık olarak düzenler, sahaya anında müdahale edersiniz.
• Geniş kapsamlı kampanya tanımlama ve yönetme seçeneklerinden size uygun olanını kullanırsınız.

Alokasyon ve hedef tanımlama

• Özellikle soğuk satış sistemlerinde, sahadan toplanan siparişlerde kurallar dahilinde satış limit ve/veya kotaları tanımlayabilirsiniz.
• Hem geçmiş hem de güncel sipariş ve fatura verileri üzerinden alokasyon / hedef tanımlama ve uygulama yapabilirsiniz.

Bütçe takip ve yönetim sistemi

• Canlı bütçe takibi yaparak, sahada harcama bütçesi olarak tanımladığınız tutarların satış gerçekleştikçe kullanılmasını sağlarsınız.
• Yapılacak saha aktivitelerinde, tüm bütçe sürecini uçtan uca elektronik ortamda takip eder, aktivite öncesi ve sonrası süreci etkin şekilde yönetirsiniz.
• Belirlenecek bütçeler üzerinden dönemsel satış destek taleplerini ve satış işlemlerini lokasyon bağımsız web tabanlı alt yapı ile yönetebilirsiniz.

Bütçe takip ve yönetim sistemi

• Canlı bütçe takibi yaparak, sahada harcama bütçesi olarak tanımladığınız tutarların satış gerçekleştikçe kullanılmasını sağlarsınız.
• Yapılacak saha aktivitelerinde, tüm bütçe sürecini uçtan uca elektronik ortamda takip eder, aktivite öncesi ve sonrası süreci etkin şekilde yönetirsiniz.
• Belirlenecek bütçeler üzerinden dönemsel satış destek taleplerini ve satış işlemlerini lokasyon bağımsız web tabanlı alt yapı ile yönetebilirsiniz.

ERP bağımsız entegrasyon

• Muhasebe sisteminizle çift yönlü tam entegre mobil satış sistemine sahip olursunuz.
• Verileri (ürün, müşteri, rota vb..) hem muhasebe sistemine hem de Focus platformuna ayrı ayrı tanımlamakla uğraşmadığınızdan operasyonel verimliliğinizi arttırırsınız.

Küp raporlama sistemi

• Raporlarınızı, pivot kurgusunda web tabanlı küpler üzerinden alırsınız.
• Tüm bilgileri farklı açı, parametre ve filtrelerle konsolide olarak analiz edersiniz.
• Web tabanlı standart raporlama çözümlerine göre çok daha hızlı ve kullanışlı analizler yaparsınız.

Platform Gücü

• Entegre merkezi tekil platform gücü ile; satış ekipleri, merch ekipleri ve depo ekipleri arasında etkin haberleşmeyi sağlar verimliliği arttırırsınız
• Ortak konsolide raporlama ile uçtan uca servis seviyesi takibi yaparsınız.

GPS takip sistemi

• Satış temsilcilerinin rut uygunluk analizlerini sistem üzerinden yapabilirsiniz.
• Müşteri ve ürünlerin harita üzerinden satış dağılımlarını takip edersiniz.


Ek Modüller


bilgera yazılımBilgera Yazılım

B2B Suite Sistemi

İhtiyaç:
İnternet altyapısı ve teknolojideki gelişmeleri takiben sahadan elektronik ortamda sipariş toplama fırsatları günden güne artmaktadır. Özellikle sevkiyat noktası birden fazla olan zincir mağazalar, siparişleri toplu olarak elektronik ortamda paylaşmakta, bu siparişlerin sisteme aktarılmasını talep etmektedirler. Elektronik ortamda aktarılan bu siparişlerin, operatörler tarafından manuel olarak sisteme işlenmesi zahmetli ve hataya açık bir operasyondur.
Hataları en alt seviyeye indirgemek için siparişleri otomatik olarak algılayan ve aktaran sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır.
Çözüm:
• B2B Suite Sistemi ile elektronik ortamda otomatik olarak algılanan ve aktarılan siparişleri hızlı ve güvenli bir şekilde takip edebilirsiniz.
• Şubeli müşterilerde, tüm şube siparişlerini sistemde tanımlı desen ve dosya tipleri ile otomatik olarak aktarabilirsiniz
• EDI (Electronic Data Interchange) altyapısını kullanarak bu yapıya uygun siparişleri sisteme aktarabilirsiniz
• Kendinize özel sipariş formatlarınızın sistem ile entegrasyonu sağlayabilirsiniz.

Visio Suite Sistemi

İhtiyaç:
Saha ziyaretlerinde, fotoğraf ve/veya video destekli geri bildirimlerin toplanarak sahaya müdahale gücünün arttırılması ihtiyacı bulunmaktadır. Ziyaretlerde gerçekleştirilecek görsel destekli bildirimlerin, ek bir tanımlama ve eşleme gerekmeden ilintili müşteri ve zaman ekseninde analiz edilmesi gerekmektedir.
Çözüm:
• Saha ekibinin kullandığı mobil cihazın fotoğraf ve/veya video çekme fonksiyonu bulunması durumunda, gerçekleştirilen ziyaretlerde fotoğraf ve/veya video çekimi yapılmasını sağlarsınız.
• Çekilen fotoğraf ve videoları direkt olarak ziyaretle ilişkilendirilmesini isteyebileceğiniz gibi uygulamanın farklı modülleri üzerinden müşteri, aktivite, görev, problem kayıtlarıyla da eşleştirilmesini sağlarsınız.
• Çekimlerin çözünürlükleri kullanılan mobil cihaz üzerinden ayarlayabilir ve yüksek çözünürlükteki kayıtları merkeze hızlı bir şekilde aktarırsınız.
• Ziyaretlerde satış temsilcilerinin çektiği fotoğraf ve videoların operatörün arka planda ek bir eşleşme ya da tanımlama yapmasına gerek kalmadan merkeze aktarılmasını sağlarsınız.
• Aktarımlarda email, ftp gibi ek bir platforma ihtiyaç duymazsınız.

Bilgera Yazılım
Bilgera Yazılım

Track Suite Sistemi

İhtiyaç:
Saha satış ekibi kadrosunun büyümesi ve ziyaret gerçekleştirilen müşteri sayılarının artması sonucu etkin rotalama ve ziyaret planlama adımları çok büyük önem kazanmıştır. Rekabetin hızla arttığı günümüz saha şartları dikkate alındığında, aktif satış ve penetrasyon arttırıcı aktivitelerin önemi net olarak hissedilebilmektedir. Salt data üzerinden yapılan analizlere ek olarak, harita destekli analiz ve çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Çözüm:
• Track Suite Sistemi ile GPS verisi toplamaya elverişli mobil cihazlar üzerinden müşteri dağılım, rota etkinlik, ürün dağılım analizleri yapabilirsiniz.
• Toplanan koordinat bilgilerini merkezde harita üzerinde raporlayabilirsiniz.
• Satış temsilcilerinin ziyaretlerinde GPS toplama zorunluluğu getirerek, müşterilerin harita üzerinde dağılım bilgilerini toplayabilir ve raporlama sistemi üzerinden cari dağılım raporları alabilirsiniz.
• Yapılan ziyaretlerde satışı yapılan veya sipariş alınan ürünlerin dağılımını müşteri koordinat verileri kullanılarak analiz edilebilir, harita üzerinde belirlenecek filtreler doğrultusunda penetrasyon bilgilerine ulaşabilirsiniz.
• Koordinat verisinin otomatik toplaması ve merkeze aktarması sayesinde satış temsilcisi bazında rota takibini harita üzerinden, görsel olarak yapabilirsiniz.

M-Suite Sistemi

İhtiyaç:
Soğuk satış sistemiyle toplanan siparişlerin, içerik kontrolu için müşterilere onaylatılması ve olası yanlış sipariş girişlerinin engellenmesi gerekmektedir. Sipariş toplama sürecindeki hatalar ve müşterilerin siparişi haber vermeden iptali sonucunda yüksek maliyetli kayıplarla karşılaşılmaktadır. Sipariş onay ve aktarımında karşılıklı onaya dayalı bir sisteme ihtiyaç duyulmaktadır.
Çözüm:
• M-Suite ile birlikte, müşterinizin yanında siparişlerinize mobil imza ile onay isteyebilir, müşterinizin sipariş detaylarını kendi cep telefonu üzerinden görmesini sağlayabilirsiniz.
• Müşterinizin Mobil İmza destekleyen hattı yoksa, SMS üzerinden onay isteyebilir, müşterinizin cep telefonuna gelecek sipariş detayı ve SMS onay kodu ile siparişlerinizi onaylatabilirsiniz.
• Sipariş sevkiyat çıkış, güncel bakiye gibi ek bilgileri müşterinizle paylaşabilir ve kontrol onay mekanizmasını oluşturabilirsiniz.

Bilgera Yazılım
Bilgera Yazılım

Survey Suite Sistemi

İhtiyaç:
Saha çalışmalarını daha aktif bir şekilde yönetecek ve müşteri taleplerini anketle ve checklistler ile doğrudan satışa yönelik çalışmalara dönüştürecek sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır.
Çözüm:
• Focus On Store çözümü, web tabanlı yönetim uygulaması üzerinde tanımlanarak sahaya aktarılan mobil anket sistemini içermektedir.
• Mobil anket sistemi ile istenildiğinde içeriği dinamik olarak oluşturulabilen anketler hazırlanarak belirlenecek kriterler doğrultusunda satış destek ekibine gönderilebilir.
• Tanımlanan anketler saha ekibi bazında eşleştirmeler ile belli bölgelerde uygulanmak üzere ayarlanabilmekte ve deneklerin sorulara verecekleri cevaplara göre soru sıralamalarında değişiklik / atlamalar yapılabilmektedir.
• Sorulara verilecek cevap tipleri tanımlanabilmekte (yazı, sayı, tek seçim, çoklu seçim, tarih vb.) ve verilecek cevaplar raporlamaya hazır hale getirilmektedir.

Dashboard Suite Sistemi

İhtiyaç:
İş yoğunluğunda sayfalar dolusu raporların içinde boğulmadan kısa sürede sonucu analiz edecek indikatörleri grafiksel görsellerle sunan sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır.
Çözüm:
• Dashboard (Gösterge Paneli) ile Focus platformundan aldığınız web tabanlı sayısal veri analiz raporlarına ek olarak, özellikle yönetim kadrosuna yönelik grafiksel raporlama arayüzüne sahip olursunuz.
• Satıcı, cari, müşteri ve zaman eksenlerinde hedef ve gerçekleşme analizlerini sayısal raporlar yerine görsel grafiksel raporlar üzerinden alırsınız.
• Sisteme size tanınan haklar doğrultusunda lokasyon bağımsız olarak internet üzerinden erişebilirsiniz.
• Grafiksel raporlama arayüzlerinde, diğer tüm raporlama sistemlerinde sunulan detaylı filtreleme tanımlamaları (üretici, distribütör, firma, ürün, tarih aralığı, dönemsel tarih vb. ) kullanırsınız.
• Görsel raporları Cubic Pack raporlama sisteminin de kullandığı “OLAP Küp”leri üzerinden alırsınız.
• İstediğiniz veri setlerini daha detaylı incelemek istediğinizde sistemde tanımlı hiyerarşi ve seviye tanımlarına göre sunulan grafiklerin üzerine tıklayarak bir alt seviyede analize devam edebilirsiniz.

Bilgera Yazılım
Bilgera Yazılım

Cube Suite Sistemi

İhtiyaç:
Operasyon sonuçlarını eksiksiz ve doğru şekilde analiz edecek, kurumun ihtiyaç duyduğu verilere göre şekillendirebilen hızlı raporlama sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Çözüm:
• Web tabanlı konsolide raporlama mimarisi sayesinde Excel üzerinde pivot tablo düzenlemekten kurtulursunuz.
• Web üzerinden geniş kapsamlı içeriklere anlık olarak farklı açı, parametre ve filtrelerle konsolide şekilde istediğiniz ortamda ulaşırsınız.
• Alışılagelmiş raporlama sistemlerinden farklı olarak çok daha büyük satış ve gerçekleşme bilgisinden harmanlanarak alınan özet bilgileri saniyeler içinde görüntülersiniz.
• Çalışanlarınızın, belli bir bilgisayarda belirli bir operatörün desteğini almadan kendi istek ve ihtiyaçlarına göre dinamik raporlama yapmasını sağlarsınız.
• Birçok ek güvenlik katmanı ile (IP filtreleme vb) paylaşacağınız verilere sizin belirlediğiniz kural ve haklar ile erişimi sağlayabilirsiniz.
• Raporlama sistemlerinde tanımlı detaylı erişim kriterleri dışında ürün, müşteri, satıcı bazında dinamik olarak tanımlayabileceğiniz içerik filtreleri ile kısıtlamalar tanımlayabilirsiniz.
• Önceden hazırlanmış birçok veri şablonunun yanında dinamik raporlarınızı oluşturabilirsiniz.
• Aylık, haftalık, günlük bazda raporları kaydederek istediğiniz kişiye otomatik mail atılabilir, raporların devamlı takibini çaba sarf etmeden sağlayabilirsiniz.Bilgera 3M
Bilgera Danone
Bilgera GFK
Bilgera Henkel
Bilgera KTG
Bilgera Redbul
Bilgera Mutlu Akü
Bilgera Toshiba