Detaylar


bilgera yazılım

Focus On Service size ne kazandırır?

Focus On Service, firmanızın teknik servis organizasyonunun tüm iş ve süreç yönetimlerini, lokasyon bağımsız web tabanlı alt yapıya taşır. Böylece müşteri memnuniyeti, servis yönetimi, takip ve kontrol amaçlarına daha kolay odaklanırsınız.

Web tabanlı mimari

• İnternet erişimi olan her lokasyondan tüm tanımlama, kontrol, yönetim ve raporlama işlemlerinizi güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirirsiniz.
• Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve çağrı merkezi yönetim sistemlerinizi web tabanlı ara yüzler üzerinden yönetirsiniz.

Bütünleşik yapı

• Bir veya daha fazla sayıda yetkili servisi, merkez servisi ve partner firmayı tek bir hiyerarşide konumlandırılabilirsiniz.
• Akış şemalarında, hiyerarşideki tüm birimler arasında özel durum geçişleri oluşturarak sürecin şeffaf ve tek bir yapıda ilerlemesini sağlarsınız.

SMS ve e-mail entegrasyonu

• Servis sürecinde cihaza ait durum geçişi, tamir aşaması, teslimat vb. bilgileri kullanıcıya otomatik olarak SMS veya e-mail ile bildirilebilirsiniz.

Müşteri yönetimi

• Müşterinin yetkili servisten, çağrı merkezinden ya da merkez servise gelerek kayıt açtırabilmesinin yanı sıra direkt olarak firmanızın web sitesinden kendi kaydını açmasına, ürün garanti süresi, kapsam vb. sorgulamalara izin verirsiniz.
• Sorgulama sayfasına koyacağınız anketle müşteri memnuniyetini ölçersiniz.

Kayıt sihirbazı

• Kayıt sırasında ürüne ve müşteriye ait gerekli tüm bilgileri kaydettiğiniz kayıt formlarını merkezde toplayarak teknik ekibin servis hizmetini eksiksiz ve hızlı bir şekilde tamamlamasını sağlarsınız.
• CRM sistemine yapılacak entegrasyon sayesinde, müşteri ve ürün bilgilerini alarak kampanyalar düzenleyebilirsiniz.
• ERP sisteminde kayıtlı fatura bilgileri ile ürünlere ait garanti bilgisine ulaşıp garanti durumlarını yönetebilirsiniz.

Süreç yönetimi

• Ürün servise gelince arıza ve ürün sınıfına göre sorumlu bir teknisyen atayarak iş yükünü dağıtabilir, uzmanlığa göre teknisyen seçebilir, böylece servis kalitesini yükseltebilirsiniz.
• Tamir için gerekli parçaların stok yönetimini, fiyat analizlerini sistemden yapar, tamir edilecek cihazlar için müşteriye otomatik olarak teklif hazırlarsınız.
• Ürün özelliklerine ve arıza zorluğuna göre fiyatlandırma sistemleri kurgulayabilir, servislerin verdikleri hizmete göre hakedişlerini hesaplayabilirsiniz.

Bilet sistemi

• Çağrı merkezlerine telefon, e-mail, fax gibi farklı bir kanallardan gelen şikayet, istek ve soruları yönetirsiniz.
• Çağrı merkezi çalışanlarının çözümleyemedikleri istek, şikayet veya soruların teknik servis ekibine yönlendirmesini sağlarsınız.
• Müşterilerin servisteki ürünleri hakkında bilgi taleplerini çağrı merkezi tarafından karşılanmasını ve servis ekibinin müşteriye sormak istediği soruları müşteriye iletilmesini sağlarsınız.

Raporlama

• Çağrı merkezi raporlarında, açılan biletler, bekleyen biletler, atanan biletler gibi raporlara ulaşabilirsiniz.
• Servis raporlarında, cihaz verimlilik raporları, parça bazlı rapolar, tamir süreleri bazında raporlar ve hakediş rapoları gibi raporlara ulaşabilirsiniz.
• Performans takip sistemiyle ölçüm ve analizler yaparsınız.

Platform gücü

• Entegre merkezi tekil platform gücü ile; satış ekipleri, merch ekipleri ve depo ekipleri arasında etkin haberleşmeyi sağlar verimliliği arttırırsınız
• Ortak konsolide raporlama ile uçtan uca servis seviyesi takibi yaparsınız.


Ek Modüller


bilgera yazılımBilgera Yazılım

Work Flow Suite

İhtiyaç:
Servis organizasyonunda ürünlerin özelliklerine, firmaların iç dinamiklerine ve pazar koşullarına göre servis firmalarının müşterilere sunacakları servis seviyelerinde ve buna ilişkin akış şemalarında değişiklikler olabilir. Bu da servis hizmetinin standardında sapmalara neden olabilir. Hizmetin kalitesinde yüksek standardı yakalamak için yürütülen tüm işlemlerin arka planda bir akış şemasına bağlayarak, kişi bağımlılığını ortadan kaldıran ve firmalara şeffaf süreç yönetimi imkanı sunan sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır.
Çözüm
• Cihazların servis akış şemalarını ürün özelliklerine (garanti durumu, cihaz teslim şekli vb.) ve firma servis yapısına (iç servis, dış servis, partner vb.) göre detaylandırarak sistemde tanımlayabilir, durum akışlarını tanımlı bu özellikler üzerinden belirleyebilirsiniz.
• Akış şemasında durum sayısında bir sınırlama olmadığından, az sayıda durum içeren basit yapılardan çok sayıda durum içeren kompleks yapılara kadar iş akışlarını sistemde tanımlayabilirsiniz.
• Akış şemalarında durum sahiplerini belirleyerek, durum sahiplerine otomatik olarak form yönlendirmelerini yapabilirsiniz.
• Arka planda cihaz ile ilintili formun her bir durumda harcadığı vakit kayıt altına alındığından performans yönetim sistemine baz olacak verilere ulaşırsınız.
• Örnek: Cihaz tamir işlemleri sırasında parça değişimi gerekmesi durumunda, cihaz garantili ise “Garantili Parça Değişimi” durumuna geçilmekte, eğer cihaz garantisi yok ise “Garantisiz Parça Değişimi – Müşteri Onayı” durumuna geçilmekte ve çağrı merkezinin müşteriden onay alması sağlanmaktadır. Çağrı merkezi müşteri onayını aldıktan sonra form “Garantisiz Parça Değişimi” durumuna geçirilerek tekniker ekibine yönlendirilmektedir.

Cube Suite Sistemi

İhtiyaç:
Operasyon sonuçlarını eksiksiz ve doğru şekilde analiz edecek, kurumun ihtiyaç duyduğu verilere göre şekillendirebilen hızlı raporlama sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Çözüm:
• Web tabanlı konsolide raporlama mimarisi sayesinde Excel üzerinde pivot tablo düzenlemekten kurtulursunuz.
• Web üzerinden geniş kapsamlı içeriklere anlık olarak farklı açı, parametre ve filtrelerle konsolide şekilde istediğiniz ortamda ulaşırsınız.
• Alışılagelmiş raporlama sistemlerinden farklı olarak çok daha büyük satış ve gerçekleşme bilgisinden harmanlanarak alınan özet bilgileri saniyeler içinde görüntülersiniz.
• Çalışanlarınızın, belli bir bilgisayarda belirli bir operatörün desteğini almadan kendi istek ve ihtiyaçlarına göre dinamik raporlama yapmasını sağlarsınız.
• Birçok ek güvenlik katmanı ile (IP filtreleme vb) paylaşacağınız verilere sizin belirlediğiniz kural ve haklar ile erişimi sağlayabilirsiniz.
• Raporlama sistemlerinde tanımlı detaylı erişim kriterleri dışında ürün, müşteri, satıcı bazında dinamik olarak tanımlayabileceğiniz içerik filtreleri ile kısıtlamalar tanımlayabilirsiniz.
• Önceden hazırlanmış birçok veri şablonunun yanında dinamik raporlarınızı oluşturabilirsiniz.
• Aylık, haftalık, günlük bazda raporları kaydederek istediğiniz kişiye otomatik mail atılabilir, raporların devamlı takibini çaba sarf etmeden sağlayabilirsiniz.

Bilgera Yazılım


Bilgera 3M
Bilgera Danone
Bilgera GFK
Bilgera Henkel
Bilgera KTG
Bilgera Redbul
Bilgera Mutlu Akü
Bilgera Toshiba