Detaylar


bilgera yazılım

Focus On Store size ne kazandırır?

Focus On Store, mağazalarda gerçekleştirilen pazarlama ve satış destek aktivitelerini mobil platforma taşır. Böylece yürüttüğünüz operasyonlara “lokasyon bağımsız gerçek mobilite” altyapı sayesinde daha etkin ve verimli şekilde odaklanırsınız.

Web tabanlı mimari

• İnternet erişimi olan her lokasyondan tüm tanımlama, kontrol, yönetim ve raporlama işlemlerinizi güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirirsiniz.
• Ek bir kuruluma gerek kalmadan sistemi dilediğiniz ortamda kullanırsınız.

Görev takip sistemi ve ekip yönetimi

• Mağazalarda satış destek operasyonunu yürüten ekiplere, sistem üzerinden görev atayarak ekip genelinde atanan görevlerin tamamlanma sürecini anlık olarak takip edersiniz.
• Görevin ilintili olduğu ürün grubunu, ürünü ve markayı filtreleyerek saha ekibine sistem üzerinden otomatik olarak görev atarsınız.

Raf yönetimi

• Mağazalardan fiyat, raf payı, bulunurluk gibi standart bilgilerinin yanında ürün grubu bazında özelleştirilmiş son kullanma tarihi, stok vb. bilgileri toplarsınız.

Aktivite yönetimi

• Standların hangi mağazalara dağıtıldığını, mağazalardaki stantların tam ve eksiksiz olarak kullanılıp kullanılmadığını belirlersiniz.
• Stant eksiklerinin saha ekibi tarafında belirlenerek merkeze anlık olarak iletilmesini sağlarsınız.
• Mağaza içinde gerçekleşen rakip aktivitelerine hızlı ve etkin cevap verirsiniz.

Problem yönetimi

• Mağazalarda yaşanan problemlerin saha ekibi tarafından belirlenen problem kategorilerine göre merkez ofiste toplanmasını sağlarsınız.
• Problem bilgilerinin daha açıklayıcı olabilmesi için diğer modüllerde sunulan fotoğraf ve video ile görsel veri toplama özelliğini problem tanımlama ve takip sistemi üzerinde kullanabilirsiniz.
• Problemlerin sahadan mobil platformda toplanarak aktarılması, arşivlenmesi ve mağaza bazında problem veri tabanının oluşması sayesinde mağaza performans takibinizi kolaylaştırırsınız.

Mobil anket sistemi

• Sahada uygulamak üzere anket kayıtları oluşturursunuz.
• Anketleri saha ekibi bazında eşleştirmelerle belli bölgelerde uygulanması için ayarlayabilir ve verilen cevaplara göre soru sıralamalarında değişiklik / atlamalar yapabilirsiniz.
• Sorulara verilecek cevap tiplerini (yazı, sayı, tek seçim, çoklu seçim, tarih, evet/hayır vb.) tanımlayarak cevapları raporlamaya hazır hale getirirsiniz.

GPS takip sistemi

• Satış temsilcilerinin rota uygunluk analizlerini sistem üzerinden yaparsınız.
• Müşteri ve ürünlerin satış dağılımlarını harita üzerinden takip edersiniz.

Raporlama

• Aktivite grubu, ürün grubu, marka vb. filtreler bazında gerçekleştirileceğiniz analizler sayesinde sahayı hem görsel hem de istatistiksel verilerle takip edersiniz.


Ek Modüller


bilgera yazılımBilgera Yazılım

Track Suite Sistemi

İhtiyaç:
Saha satış ekibi kadrosunun büyümesi ve ziyaret gerçekleştirilen müşteri sayılarının artması sonucu etkin rotalama ve ziyaret planlama adımları çok büyük önem kazanmıştır. Rekabetin hızla arttığı günümüz saha şartları dikkate alındığında, aktif satış ve penetrasyon arttırıcı aktivitelerin önemi net olarak hissedilebilmektedir. Salt data üzerinden yapılan analizlere ek olarak, harita destekli analiz ve çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Çözüm:
• Track Suite Sistemi ile GPS verisi toplamaya elverişli mobil cihazlar üzerinden müşteri dağılım, rota etkinlik, ürün dağılım analizleri yapabilirsiniz.
• Toplanan koordinat bilgilerini merkezde harita üzerinde raporlayabilirsiniz.
• Satış temsilcilerinin ziyaretlerinde GPS toplama zorunluluğu getirerek, müşterilerin harita üzerinde dağılım bilgilerini toplayabilir ve raporlama sistemi üzerinden cari dağılım raporları alabilirsiniz.
• Yapılan ziyaretlerde satışı yapılan veya sipariş alınan ürünlerin dağılımını müşteri koordinat verileri kullanılarak analiz edilebilir, harita üzerinde belirlenecek filtreler doğrultusunda penetrasyon bilgilerine ulaşabilirsiniz.
• Koordinat verisinin otomatik toplaması ve merkeze aktarması sayesinde satış temsilcisi bazında rota takibini harita üzerinden, görsel olarak yapabilirsiniz.

Survey Suite Sistemi

İhtiyaç:
Saha çalışmalarını daha aktif bir şekilde yönetecek ve müşteri taleplerini doğrudan satışa yönelik çalışmalara dönüştürecek sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır.
Çözüm:
• Focus On Store çözümü, web tabanlı yönetim uygulaması üzerinde tanımlanarak sahaya aktarılan mobil anket sistemini içermektedir.
• Mobil anket sistemi ile istenildiğinde içeriği dinamik olarak oluşturulabilen anketler hazırlanarak belirlenecek kriterler doğrultusunda satış destek ekibine gönderilebilir.
• Tanımlanan anketler saha ekibi bazında eşleştirmeler ile belli bölgelerde uygulanmak üzere ayarlanabilmekte ve deneklerin sorulara verecekleri cevaplara göre soru sıralamalarında değişiklik / atlamalar yapılabilmektedir.
• Sorulara verilecek cevap tipleri tanımlanabilmekte (yazı, sayı, tek seçim, çoklu seçim, tarih vb.) ve verilecek cevaplar raporlamaya hazır hale getirilmektedir.

Bilgera Yazılım
Bilgera Yazılım

Cube Suite Sistemi

İhtiyaç:
Operasyon sonuçlarını eksiksiz ve doğru şekilde analiz edecek, kurumun ihtiyaç duyduğu verilere göre şekillendirebilen hızlı raporlama sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Çözüm:
• Web tabanlı konsolide raporlama mimarisi sayesinde Excel üzerinde pivot tablo düzenlemekten kurtulursunuz.
• Web üzerinden geniş kapsamlı içeriklere anlık olarak farklı açı, parametre ve filtrelerle konsolide şekilde istediğiniz ortamda ulaşırsınız.
• Alışılagelmiş raporlama sistemlerinden farklı olarak çok daha büyük satış ve gerçekleşme bilgisinden harmanlanarak alınan özet bilgileri saniyeler içinde görüntülersiniz.
• Çalışanlarınızın, belli bir bilgisayarda belirli bir operatörün desteğini almadan kendi istek ve ihtiyaçlarına göre dinamik raporlama yapmasını sağlarsınız.
• Birçok ek güvenlik katmanı ile (IP filtreleme vb) paylaşacağınız verilere sizin belirlediğiniz kural ve haklar ile erişimi sağlayabilirsiniz.
• Raporlama sistemlerinde tanımlı detaylı erişim kriterleri dışında ürün, müşteri, satıcı bazında dinamik olarak tanımlayabileceğiniz içerik filtreleri ile kısıtlamalar tanımlayabilirsiniz.
• Önceden hazırlanmış birçok veri şablonunun yanında dinamik raporlarınızı oluşturabilirsiniz.
• Aylık, haftalık, günlük bazda raporları kaydederek istediğiniz kişiye otomatik mail atılabilir, raporların devamlı takibini çaba sarf etmeden sağlayabilirsiniz.Bilgera 3M
Bilgera Danone
Bilgera GFK
Bilgera Henkel
Bilgera KTG
Bilgera Redbul
Bilgera Mutlu Akü
Bilgera Toshiba